Huurdersvereniging Bodegraven

Belangenbehartiger van Huurders

Huurdersvereniging Bodegraven (HVB) verenigt de huurders van Mozaïek Wonen in Bodegraven en komt op voor hun belangen. Wij hebben als belangenbehartiger van huurders een overeenkomst met Mozaïek Wonen waarin afspraken staan over wederzijdse rechten en plichten en over de wijze waarop overlegd wordt.

Meer over ons...