Nieuws

 • Enquête

  Geachte heer, mevrouw, Sinds enkele jaren heeft Mozaïek Wonen een Woo...

  Lees meer
 • Spreekuur

  Beste huurders, Vanaf maandag 2 september is er weer spreekuur, u bent van...

  Lees meer
Meer nieuws

Huurverhoging 2019

 Onderwerp  reactie Mozaiek Wonen op advies huurverhoging 2019
 
Geacht bestuur,
 
Op 26 februari hebben wij uw reactie ontvangen op onze adviesaanvraag huurverhoging 2019,
d.d. 7 februari 2019. Uw advies hebben wij in het reguliere overleg d.d. 21 maart jl. met u
besproken. Volgens afspraak hierbij onze schriftelijke reactie.
 
Allereerst onze complimenten voor uw heldere en gedegen onderbouwde  reactie. Vooraf willen wij nog
eens benadrukken dat wij, Mozaïek Wonen en huurdersverenigingen Bodegraven  en Moordrecht,
eenzelfde doel nastreven, namelijk het betaalbaar houden van onze woningen door een gematigd
huurbeleid.
 
Uw constatering dat met de door ons gekozen bandbreedte in ons huidige voorstel slechts een
beperkte groep huurders een huurverhoging op of onder het niveau van inflatie, zijnde 1,6%, krijgt,
is terecht. Ook wij zien dat dit niet goed aansluit bij onze doelstelling en boodschap  van een
gematigd huurbeleid .
 
Wij nemen daarom uw advies om de bandbreedte rond de streefhuur van 2% naar 10% te verruimen over.
 
Dit betekent concreet dat 70% in plaats van 30% van onze huurders in het Daeb-bezit in Bodegraven 
en Moordrecht een huurverhoging van 1,6% krijgen. De gemiddelde huursomstijging door de jaarlijkse
huurverhoging blijft gehandhaafd  op 1,6%. In het overleg van 21 maart is u een overzicht met
bijbehorende gegevens verstrekt en toegelicht.
 
Wij willen er nog eens op wijzen dat voor de huurders die een huurverhoging boven inflatie krijgen
de verhoging beperkt is tot 1,9%. Ter vergelijking: de maximaal toegestane huurverhoging per
huishoudens volgens de ministeriele richtlijnen is 4,1%. In het Sociaal Huurakkoord Woonbond/Aedes
is zelfs een maximale verhoging per huishouden van 6,1% opgenomen.
 
Zoals vermeld in onze adviesaanvraag wordt een huurverhoging afgetopt op€  720,42 voor de
huurwoningen in het Daeb-bezit.  Uitzondering daarop zijn de huurders die een inkomens­
afhankelijke huurverhoging krijgen.
 
Voor de goede orde melden wij u nog dat wij in de huuraankondigingsbrief zullen aangeven dat
huurders een overzicht van de puntentelling van hun woning bij ons kunnen opvragen dan wel kunnen
inzien in "Mijn Mozaïek". Daarnaast informeren wij de huurders over de te volgen bezwaarprocedure
en over wanneer en hoe men een verzoek tot huurverlaging  kan indienen.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mozaïek Wonen
 
 
 
 
                   
 
 

Nieuws

 • Enquête

  Geachte heer, mevrouw, Sinds enkele jaren heeft Mozaïek Wonen een Woo...

  Lees meer
 • Spreekuur

  Beste huurders, Vanaf maandag 2 september is er weer spreekuur, u bent van...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Huurdersvereniging Bodegraven
Bodelolaan 20
2411 VR Bodegraven

0172-532295
 • Mozaiëk Wonen

  Mozaiëk Wonen

  Huurdersvereniging Bodegraven en Mozaiëk Wonen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten....

  Lees meer
 • Over ons

  Over ons

  Als Huurdersvereniging Bodegraven kunnen we onze leden informeren over allerlei praktische vragen op huisvestingsgebied.....

  Lees meer
 • Lid worden

  Lid worden

  Wil je ook lid worden van de huurdersvereniging Bodegraven?

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.